Filosofisch Verzet

(voor verbale en andere uitleg email  philosophicalresistance@gmail.com   of octaaf.coeckelberghs@hotmail.com ) Eén van de eerste punten die mensen verdelen is de filosofische levensbeschouwing.  De strijd tussen aan een God concept gelovigen en diegenen die dat niet doen is achterhaald, de logica, de wetenschappen brachten bijna alles in kaart en laten de mogelijkheid van het Bovenbewuste open.  Je gelooft er in of niet, je noemt het God of nog ongekende vormen van energie.  Niemand weet juist hoe die dingen in mekaar zitten, maar ze worden ons ter ervaring aangeboden als we er naar trachten en indien we nog tijd maken te midden van onze te drukke levens om er ons over te verwonderen en ons met inhoudelijk waardevolle dingen bezig te houden.    https://deblogfilosoof.blogspot.com 

VOOR een OVERZICHT VAN DE FILOSOFIE  ga naar de foto' HET IS HEERLIJK TE WETEN DAT JE BEWUST AAN T LEVEN BENT 'EN VOOR GESCHIEDENIS GA NAAR FOTO 'IT HAS TO COME TO AN END'  OF DE FOTO ''world puts ad" WAAR U OOK AKKOORD OF NIET AKKOORD MET HET PROGRAMMA VOOR INTERNATIONALE VERKIEZINGEN KAN GAAN

VOOR mijn blogwerk onder ander naar https://deblogfilosoof.blogspot.be      of voor Fotofilosofie ga naar Facebook

In de lessen Godsdienst speelden de opvoeders met het argument dat ingewikkelde biologische organismen wel een bouwmeester moesten hebben.  Is het zo moeilijk om je in te beelden dat intelligentie in de stof zelf ingebouwd zit en dat materie de tijd neemt om zich van bijna niet bestaan, de big ban, straling en zo verder tot en met ons te ontwikkelen ?   Energie verandert van vorm, verdwijnt niet, zo ook met onze biologische energie; wie weet wordt ze geen soort voeding of inspiratiebron voor de levenden...de eerste cel zou zich wel eens door de wijsheid van alle afgestorven cellen kunnen leren delen hebben.

Dit gedicht om duidelijker te maken wat het leven is, het leven en al zijn bewustzijn kwam er om ons tot heel bewuste, solidaire mensen te maken die op zoek gaan naar hun leven in dat van anderen past en de hoger bewustere zin van dat alles.

for artworks , see, zie facebook Fotofilosofie  ( https://deblogfilosoof.blogspot.com )(explanation )